بازیابی کلمه عبور؟
 
  استقرار نظام مدیریت دانش نسل جدید با رویکرد ایجاد Enterprise 2.0 دانلود بروشور محصول

مدیریت دانش نسل جدید؛ چرا؟

در مدیریت دانش فرایندهای بسیاری همچون شناسایی دانش مورد نیاز سازمان، اکتساب دانش، بهره‌گیری از دانش، ارزیابی دانش و ... مورد توجه است که آشکارسازی و اشتراک دانش افراد از مهمترین آنها به شمار می‌رود. دلیل اهمیت این موارد از این بابت است که دانش تجربی که افراد در طی سال‌های خدمت خود در سازمان کسب نموده‌اند؛ دانشی عملیاتی، متناسب با فضای کسب و کار همان صنعت و با در نظر گرفتن تمام عوامل مرتبط (همچون فرهنگ ملی و سازمانی) است و از این لحاظ، معمولاً بر دانش‌های تئوری و اصطلاحاً وارداتی که سازمان از منابع مختلف می‌تواند اکتساب نماید، ارجحیت دارد.

 

با توجه به اهمیت این موضوع برای آشکارسازی دانش ضمنی افراد و اشتراک آن در سازمان، ابزارها و رویکردهای گوناگونی پیشنهاد و اجرا شده است. ولی مسئله‌ای که هنوز در میان است، اثربخشی کمتر از انتظارِ پیادهسازی این ابزارها میباشد!

به عبارت دیگر، پیادهسازی سیستمها و بهره‌مندی از ابزارهای اشتراک دانش، تضمینی بر ایجاد ارزش از دانش افراد سازمان نیست. در سال‌های اخیر، با هدف یافتن راهکاری برای این مسئله، بررسی‌ها و مطالعاتی انجام گردید که نتایج آن‌ها منجر به ارائه مفهوم جدیدی در حوزه مدیریت دانش تحت عنوان Enterprise 2.0 شد.

 

خلق این مفهوم پس از ظهور ابزارهای جدید، ساده و کارآمدی بود که تکنولوژی وب 2 (Web2.0) به ارمغان آورده بود. اگر توجه داشته باشید، هر روز بیشتر شاهد ظهور این ابزارهای اجتماعی در سطح اینترنت هستیم.

اما نکته جالب توجه اینجاست که هر یک از این ابزارها، یک وسیله خوب برای آشکارسازی دانش و ذخیره سازی آن به حساب میآیند. این موضوعی بود که توجه بسیاری از محققین مدیریت دانش را به سوی خود جلب کرد. آنها می‌دیدند که مردم بر روی اینترنت به صورت خودجوش و