بازیابی کلمه عبور؟
 
  دوره آموزشي تكريم ارباب رجوع دانلود بروشور محصول

امروزه در عصر جهانی شدن، به سبب پیشرفت دانش وتکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که درارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی ملت ها ایجاد شده، بر فرایند تحولات اداری تاثیر گذاشته است. تغییرسلیقه ها و توقعات شهروندان، سبب شده است که تحول، از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود. درواقع پاسخگو بودن سازمانهای دولتی در برابر شهروندان، سبب شده است دولتها به افراد جامعه از منظری جدید و به مثابه ارباب رجوع بخش خصوصی بنگرند و تلاش کنند حداکثر رضایتمندی را برای آنان فراهم سازند.

از ویژگی های تعریفی که میتوان برای ارباب رجوع ارائه داد به شرح ذیل است؛

 ارباب رجوع اصولا کسی است که خدمت یا کالایی را اعم از داخل سازمان یا بیرون سازمان دریافت می کند. و یا به عبارتی دیگر ارباب رجوع ها محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند.

 ارباب رجوع مداری، انسان مداری است، ارزش نهادن به انسان به عنوان ارزنده ترین موجود و به عنوان شریفترین چیزی که خدا خلق کرده است. موجودی که در دیدگاه مبین اسلام اشرف مخلوقات و خلیفه الّله است.

اهداف رفتاری دوره ؛

1) آشنایی با مبانی نظری و محتوای طرح تکریم

2) تشریح پیامدهای طرح تکریم در ارتقای کرامت انسانی و افزایش بهره وری

3) اطلاع رسانی کامل در زمینه خدمات قابل ارائه به مشتری

4) تبیین اصول مشتری محوری و رعایت احترام ارباب رجوع از دیدگاه ارزشی

5) تشریح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع و مستند سازی فرآیندها

6) گوش دادن به صدای مخاطب و مشتری

7) تشریح مشکلات مشتری گرایی

سرفصل های دوره ؛

1) کلیات نظری تکریم ارباب رجوع

2) انواع ارباب رجوع، نیازها و انتطارات

3) اصول تکریم ارباب رجوع یا اصول خدمات مشتری

4) ضروری تکریم ارباب رجوع

5) انواع ارباب رجوع از جنبه میزان رضایتمندی

6) انواع ارباب رجوع ازنظر رفتاری، مشکلات مشتری گرایی

7) چگونگی تبدیل ارباب رجوع خشمگین به ارباب رجوع راضی

8) شیوه های برای خود گشودگی و گوش دادن به صدای مشتری

9) ابزارهای تکریم ارباب رجوع

10) عوامل مؤثر تکریم ارباب رجوع یا مشتری درسازمان ها، نهادها و ارگان هابرای کسب اطلاعات بیشتر بروشور را دانلود نموده و یا از طریق شماره تلفن 22636128-021 با کارشناسان شرکت آرمان اندیشان ویرا در تماس باشید.
دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.