بازیابی کلمه عبور؟
 
  دوره آموزشي تکنیک های موفقیت و مدیریت فردی دانلود بروشور محصول

 یک تفاوت بسیار مهم افراد موفق و ناموفق در کیفیت مدیریت و نحوه استفاده از زمان است با شرکت در دوره می‌توانیم اصول و تکنیک‌های مدیریت زمان را یاد گرفته و می‌توانیم زمان‌مان را براساس اولویت‌های اهداف و برنامه‌های خود مدیریت نماییم. مهارت‌های ارتباطی خود را تقویت نموده و بتوانید روابط مناسبی را برای اجرای برنامه‌ها و اهداف موفقیت ایجاد و مدیریت نمایید.

داشتن هدف‌ها و برنامه‌های خوب برای موفقیت شرط لازم است امَا کافی نیست بلکه توانایی حرکت پایدار در جاده موفقیت نیازمند این است که در گذر از فرازها و فرودها و پیچ‌ها و گردنه‌های مسیر مهارت‌های لازم را داشته باشیم این مهارت‌ها به مثابه فوت کوزه‌گری هستند. با شرکت در دوره می‌توانیم اصول و رموز موفقیت افراد موفق را یاد بگیریم و با کمک آنها در جاده موفقیت به سلامت، با سرعت مطمئنه به سوی اهداف‌مان به پیش برانیم

با شرکت در دوره چه مهارت هایی کسب می‌کنیم؟

با شرکت در دوره اصول ، قواعد و تکنیک های موفقیت را گام به گام یاد گرفته و با انجام تمرین های عملی به مهارت های زیر تبدیل می‌کنیم. مهارت هایی را کسب کنیم که بتوانیم قوای درونی، روحی و روانی و ذهنی  خود را برای موفقیت برنامه‌ریزی و بسیج نمائیم. رویاها و آرزوهای زندگی‌مان را با زیربنایی‌ترین نیازها‌، علائق و ارزش‌های خود هماهنگ نماییم

مهارت در هدف‌گذاری یکی از مهمترین نیازهای کسب موفقیت است که اصول و قواعد خاص خود را دارد با شرکت در دوره مهارت‌های هدف گذاری درست را یاد گرفته و می‌توانیم آرزوهای‌مان را به هدف‌های دست یافتنی و شوق آور با ساختار سلسله مراتبی تبدیل کنیم

قواعد، اصول و تکنیک‌های برنامه‌ریزی بلندمدت‌، میان مدت و کوتاه مدت را یاد گرفته و برنامه‌های مناسب برای تحقق اهداف‌مان را طراحی کنیم. عادت‌ها از تفاوت‌های اساسی افراد موفق و ناموفق است، افراد موفق متناسب با اهداف و آرزوهایشان عادت‌های مناسب را در خود ایجاد کرده‌اند اما افراد ناموفق فاقد این مهارت هستند. با شرکت در دوره می‌توانیم مهارت‌های تغییر برای ایجاد و جایگزینی عادت‌های لازم برای موفقیت را یاد گرفته و عمل نماییم.
برای کسب اطلاعات بیشتر بروشور دوره را دانلود و یا با شماره تلفن 22636128-021 تماس حاصل فرمائید.دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.