بازیابی کلمه عبور؟
 
  مجموعه كارگاه هاي آموزشي برنامه ريزي استراتژيك دانلود بروشور محصول

ضرورت برنامه­ریزی استراتژیک

آيا تا به حال از خود پرسيدهايد كه چرا بعضي از شركتهاي بزرگ و موفق، در مدت زمان كوتاهي با از دست دادن سهم بزرگي از بازار خود، به موقعيتي معمولي و حتي تأسفبار تنزل يافتهاند و چرا برخي از شركتهاي كوچك و گمنام به يكباره به جايگاه ممتازي در صحنه رقابت بينالمللي رسيدهاند؟ چرا برخي از مؤسسات، نوسانهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را به راحتي تحمل نموده و بر آنها غلبه ميكنند و در مقابل، برخي از سازمانها طعم تلخ شكست را چشيده و از ادامه راه باز ميمانند؟

توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه چشم­اندازي از فعاليت آينده، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه ميكند. چرا که ادامه روندهای موجود و دل بستن به کامیابی­های گذشته، باعث نابودی، عقب­ماندگی و شکست سازمان می­شود. تشخیص به موقع ضرورت و جهت چرخش در استراتژی­ها بسیار دشوار است و نیازمند توسعه ظرفیت فکری مدیران و درک درست مفهوم استراتژی تحول و چگونگی ایجاد و اجرای آن می باشد.

باید توجه داشت که مفهوم استراتژی زائیده فضای رقابتی و محدودیت منابع است. رقابت و محدودیت منابع اعم از مالی، زمانی و فکری زیربنای فلسفه استراتژی به شمار می­آیند. جریمه مصرف منابع محدود در موضوعات غیر­اصلی، واگذاری میدان به رقیبی است که منابع محدود خود را بر روی موضوعات اصلی متمرکز کرده است. اين امر ضرورت بهرهگيري از مديريت استراتژيك را دو چندان می­کند چرا که این فرایند:

Ÿ         آيندهنگر بوده و از طريق پيشبيني تحولات آتي اقدامات مناسب را شناسایی ميكند

Ÿ          گرايش به محيط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از اين لحاظ ميتواند به سرعت از تغييرات محيط باخبر شده و واكنش مناسب و سريع نشان دهد

Ÿ         به هارمونی و هماهنگی رشد و توسعه سازمان توجه دارد

برنامه­ریزی استراتژیک که اولین گام از فرایند 5 مرحله­ای مدیریت استراتژیک می­باشد، تلاشی است سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیم­های بنیادی و انجام اقدام­های اساسی که سرشت و سمتگیری فعالیتهای یک سازمان را در انطباق با آنچه در بیرون از سازمان رقم میخورد شکل میدهد. در برنامهریزی استراتژیک، اهداف، سیاستها و استراتژی سازمان با توجه به آرمان، ماموریت و نیز ارزشهای حاکم، از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان و تهدیدها و فرصت­های محیطی تعیین می­شود و همواره تاکید بر نگاه همزمان به محیط خارج و داخل سازمان است.

 

مشکلات موجود در برنامه­ریزی استراتژیک

بررسيها نشان ميدهد كه اشتباهات نسبتاً يكساني را ميتوان در موارد مختلف يافت كه به شكست يا كاهش اثربخشي پروژه برنامهريزي استراتژيك منجر شده است. برخی از مهمترین موارد عبارتند از:

1.       چشم انداز، حاصل فرایند دیالوگ و هم­فهمی مدیران ارشد نیست و نمی­توان آن را به عنوان آرمان مشترک تلقی نمود. لذا تعريف واحدي از چشم انداز، ماموريت بین کارکنان و حتی مدیران وجود ندارد و اين واژگان بيشتر از آنكه هادي راه گردند، ابهامها را دامن زدهاند.

2.      چشم­اندازهای تدوین شده منطبق بر یک ارزیابی کمی و تحلیل دقیق اطلاعات نبوده و بنابراین با واقع بینی طراحی نشده­اند.

3.      نوعي تفكر واگرا در جمع­آوري داده­های مربوط به تهدیدها و فرصت­ها و همچنین نقاط ضعف و قوت، موجب گِردهم آمدن انبوهي از داده­هاي خام فاقد يك زنجيره و پيوستار منطقي می­گردد.

4.      نقشه استراتژی جهت ایجاد همسویی در اهداف استراتژیک و قابل فهم نمودن برنامه استراتژیک، تدوین نشده است.

5.      ...

 

روش ما

پیشنهاد این شرکت، اجرای فرایند کامل برنامه­ریزی استراتژیک روی یک Case Study، در قالب مجموعه کارگاه­های آموزشی ویژه مدیران ارشد سازمان می­باشد. حتی در صورت تمایل کارفرما، می­توان با افزودن جلسات کوچینگ به دوره­های آموزشی، Case Study مورد نظر را خود سازمان متقاضی فرض نموده و فرایند کامل تدوین برنامه ­استراتژیک را روی آن انجام داد. در این روش دانش لازم نسبت به فرایند برنامه استراتژیک در سازمان ایجاد شده و مدیران ارشد، قادر خواهند بود این فرایند را بدون حضور مشاور نیز بازنگری و اجرا نمایند. ضمن اینکه صرفه­جویی زیادی در زمان و هزینه اجرای پروژه صورت می­گیرد.

 

سرفصل‌های دوره

-         تحول و ضرورت هماهنگی با آن

-         تفکر استراتژیک

-         تفکر سیستمی

-         اصول و قوانین دیالوگ

-         مدیریت استراتژیک

-         تعیین جهت­گیری کلی سازمان (رسالت، چشم­انداز و ارزش­های اساسی)

-         تجزیه و تحلیل اطلاعات درون و برون سازمانی (SWOT)

-         انتخاب استراتژی

-         بسط و گسترش استراتژی به روش BSC و طراحی نقشه استراتژی

 

 
دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.