بازیابی کلمه عبور؟
 
  سمینار آشنایی با روش حل مسئله به روش ICEBERG دانلود بروشور محصول

 وجود اشکالاتی در تکنیک­ها و ابزارهای رایج حل مسئله، از جمله فقدان نگاه جامع و یکپارچه به مسائل سازمان (تفکر خطی و غیر سیستمی) و همچنین بی­توجهی به نقش طرز تفکر و منطق تصمیم­گیری (مدل­های ذهنی) افراد در شکل­گیری و تداوم مسائل، منجر به ارائۀ روش جدید تجزیه و تحلیل مسائل  تحت عنوان مدل ICEBERG گردید که مبتنی بر پیاده­سازی عملی تفکر سیستمی در حل مسئله است.

عنوان ICEBERG از این جهت انتخاب شده است که کوههای یخی شناور (ICEBERG) در آبهای قطب جنوب به عنوان بزرگترین خطر برای دریانوردان محسوب میشوند. علت این امر آنست که تنها چیزی حدود 15 درصد از این کوه­های غولپیکر روی آب شناور هستند و مابقی از دید پنهان است. بخش پنهان کوههای یخی، برای دریانوردان غیرحرفهای بسیار خطرناک بوده، باعث برخورد و غرق شدن کشتیهایشان میشود. مسائل نیز در صورتی که به آنها به شکل سطحی نگریسته شود، به همین اندازه می­توانند خطرناک باشند.

روش ICEBERG، روشی مبتنی بر رویکرد سیستمی و جامع در حل مسئله است که در آن تحلیل مسئله طی 4 گام اصلی و در هر مرحله با بهره­گیری از ابزارهای مختلف می­گیرد. این مراحل عبارتند از مشاهده وقایع، بررسی روند تغییرات پارامترهای کلیدی، شناسایی علل و ترسیم چرخه های علت و معلولی و شناسایی و اصلاح مدل­های ذهنی

سمینار آشنایی با تحلیل مسائل به روش کوه یخ ICEBERG جهت آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان­ها با این مدل و معرفی اجمالی ابزارهای کاربردی آن طراحی شده است.برای کسب اطلاعات بیشتر، بروشور سمینار را دانلود نموده و یا با شماره تلفن 22636128-021 تماس حاصل فرمائید

 
دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.